. PRICES for tree-top adventure | Wizztiti

PRICES for tree-top adventure

PRICES for tree-top adventure


PLEASE RESERVATION IS MANDATORY - gelieve te reserveren is verplicht - 0678195345 - 
thank you !
dankejewel !
tree top adventure(formules)
Boomklimmen (formules)

 
age
leeftijd
price
prijs
conditions
voorwaarden
Authorized courses
voorwaarden parcours

 
max height
max. hoogte
Minikid (2h max) 2/4 ans 9,00 € compulsory supervision of a parent on the ground

verplichte begeleiding van een ouder op de grond 
« dynokid » 1m
Kid (2h max) 4/6 ans 13,00 € compulsory supervision of a parent on the ground – Autonomous child
verplicht toezicht van een ouder op de grond - Autonoom kind
Dynokid + filou 1m
superkid (2h30 max) 6-8 ans 16,00 € compulsory supervision of a parent on the ground – oh hoist titi course supervised by an operator
verplichte begeleiding van een ouder op de grond -oh hoist titi course supervised by an operator
Filou + oh hisse titi +Schtroumph 7m
graine d’aventurier (2h30 max) 7- 10 ans 18,00 € Compulsory accompaniment on the courses for a parent
Verplichte begeleiding op de cursussen voor een ouder
7 adult courses except red and black
7 volwassen cursussen behalve rood en zwart
8m
Aventurier (3h max) 9 ans et + 21,00 € independently or accompanied by a parent
zelfstandig of vergezeld door een ouder
10 adult courses – black course from 14 years old
10 cursussen voor volwassenen – zwarte cursus vanaf 14 jaar
12-16m 
 
OTHER ACTIVITIES
Andere activiteiten
AGE
leedftijd
PRICE
Prijs
CONDITIONS
Voorwaarden
DISTANCE
Afstand 
Maximale
DURATION 
Maximale duur
Our advice
Geen raad
BAREFOOT PATH 2-99y-o
 
4,5€/pers Provide a towel
een handdoek voorzien
450m illimited
Onbeperkt

the best for the whole family ! your best memories !
het best voorhethele gezin ! Je mooist herrinneringen !
Elf trail
Elfen Parcours

 
2/6 y-o 7€/ kid Compulsory accompaniment (one person free) for children under 4 years old.
Verplichte begeleiding (één persoon gratis) voor kinderen onder de 4 jaar.
150m of nets with obstacle and a hut at 7m high
150m netten met hindernis met hut op 7m hoogte
45 min Recommended for 2/4y/o – the best alternative to tree climbing
Aanbevolen voor kinderen van 2-4 jaar – het beste alternatief voor boomklimmen
JEUX GONFLABLES - 10 y-o 2€  under the presence and supervision of a parent
onder aanwezigheid en toezicht van een ouder
  30 min the top of the release after the concentration and the emotions of the tree climbing
het beste om stoom af te blazen na de concentratie en emoties van het boomklimmen
For these activities, reservation is not necessary but it is better to make sure that we are open.
Voor deze activiteiten is reserveren niet nodig maar het liefst wel zeker weten dat we open zijn.